• Intro

  • Fecafovit

Hệ thống phân phối     Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

 

Quầy Thuốc Tiên Du, Thị Trấn Lim, Tiên Du, BN
DS Nguyễn Thị Hà Bắc, 242 Trần Hưng Đạo, Tp BN
NT Thanh Cầu, 269 Trần Hưng Đạo, Tp BN